top of page
NAV_Logo_zonder baseline CROP2.png
DaVinci9.png

ARCHI
TECTEN
CONGRES

8.6.2022 | Mechelen |18u00

Aan de slag in 2050. Ontdek jouw toekomst als architect.

plan zonder streep.png
Partners v3.png

Main partner

Partners:

SPREKERS

HANS WAMELINK

Hans Wamelink, hoogleraar Design and Construction Management TU Delft, schreef mee aan een wetenschappelijke ontwerpgids over de toekomstige rol van de architect. Fungeer jij straks als initiator, specialist, productontwikkelaar of integrator?

Hans bol.png

HERMAN KONINGS

Herman Konings is trendanalist en veranderingspsycholoog en bovenal een meesterlijk verhalenverteller. In zijn boek Gap The Mind onderzocht hij hoe een aardverschuivende crisis zoals de pandemie de menselijke geest ertoe beweegt zich open te stellen voor nieuwe inzichten, attitudes, gedragingen en uitdagingen.

Herman in bol.png

EN VERDER...

Live polls, interessante video's, interviews en rondetafelgesprekken.

Met o.a. Dirk Mattheeuws (voorzitter NAV), Steven Lannoo (directeur NAV), Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent), Cindy Meynendonckx (GSJ advocaten), Jozef Hessel (A1AR-architects), Steven Maeyaert (Furnibo), Sven De Bondt (Alides) en Wesley Lanckriet (U/Define).

panel in bol.png

PRESENTATIE

JORIS VERGEYLE

Joris Vergeyle is cultuurcoördinator van VRT NWS.

Joris in bol.png
LINE UP

We werken in een almaar sneller veranderende wereld. Onze maatschappelijke rol evolueert, maar ook de bouwsector zelf. Innovatieve bouwsystemen, veranderende verhoudingen met aannemers, overheden, financiers en adviseurs... Ze schudden ons ecosysteem door elkaar. We worden gedwongen om na te denken over een toekomstvisie. Eentje die ons beroept wapent voor de bouwpraktijk van vandaag, maar ook die van morgen en overmorgen. Hoe nemen we een prominente rol in binnen nieuwe visies op duurzaamheid, stedenbouw en mobiliteit en een explosieve bevolkingsaangroei? Tijdens dit congres onderzoeken we wat ons te wachten staat en hoe we er als sector het best op kunnen reageren.

THEMA
CONGRES

Tesla.png
BUY TICKETS

PROGRAMMA

18U00

ONTVANGST

19U00

DE ARCHITECT IN 2050

Visie voor vooruitgang van het architectenberoep
Door Dirk Mattheeuws en Steven Lannoo, voorzitter en directeur van NAV

In aanloop naar het congres schreef NAV een visietekst over het beroep van architect. Als voorbereiding onderzocht men wat vandaag het Unique Selling Point van het beroep van architect is.

19U25

GAP THE MIND

De toekomst is niet van gisteren!
Door Herman Konings, veranderingspsycholoog en trendanalist

We beleven aardverschuivende crisissen. Herman Konings onderzoekt hoe consumensen zich verhouden tot de door de crisis versnellende beschavingsprocessen als duurzaamheid, gezondheid, bescherming, kennis, digitalisering, urbanisering, globalisering, individualisering en ID shift.

19U55

JOUW ROL IN DE BOUWKETEN

Initiator, specialist, productontwikkelaar of integrator?
Door Hans Wamelink, hoogleraar Design and Construction Management TU Delft

De resultaten van een onderzoek over het creëren en toe-eigenen van professionele, financiële en gebruikswaarde als architect. Hoe verhouden de verschillende rolstructuren in de bouwketen zich tot elkaar en hoe bestendigen we veranderingen hierin?

20U20

SAMENWERKEN

Samenwerken in een oplossingsgerichte rondetafelhouding
Rondetafel met Jozef Hessel (A1AR-architects), Steven Maeyaert (Furnibo), Sven De Bondt (Alides)
, Peter Vanden Abeele (Stadsbouwmeester Gent) en Mr. Cindy Meynendonckx (GSJ Advocaten).
Een belangrijke voorwaarde om als bouwteam succesvol te zijn, is onderling vertrouwen. Een beter resultaat is het doel van zowel de bouwheer, architect als de uitvoerders. Team staat hier voor Together Each Achieves More. Toch?

 

20U50

ROADMAP

Naar een succesvolle toekomst
Door Dirk Mattheeuws en Steven Lannoo, voorzitter en directeur van NAV

Het NAV heeft vele acties in petto om de noodzakelijke veranderingen vorm te geven. Onder architecten is de consensus dat ook een aanpassing van ons wettelijk kader nodig is, vrij groot. Hoe verregaand mag/moet die zijn?

21U10

NETWERKRECEPTIE

22U30

EINDE

INFO

VOOR WIE?

De avond is exclusief voor architecten, ingenieur-architecten, hun medewerkers en stakeholders uit de bouwsector. De deelnameprijs is 35 euro excl. btw voor leden van NAV en AiNB. Niet-leden betalen 50 euro excl. btw.


Hierin zijn inbegrepen een inspirerend congres, een congrespublicatie en een uitgebreide netwerkreceptie. Let wel, het aantal plaatsen is beperkt. Enkel personen in het bezit van een bevestiging worden toegelaten.

WAAR?

Congres- en Erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8-10
B – 2800 Mechelen
www.lamot-mechelen.be

INSPIRATIE | INTERVIEWS

Hans bol.png

“Veel problemen in projecten worden niet door de bouwer of de bouwmanager opgelost, wel door de architect met zijn creativiteit.”
Hans Wamelink, hoogleraar Design and Construction Management, TU Delft

Stephanie in bol.png

“Het is waar dat er steeds meer bouwactoren bijkomen, maar architecten kunnen zich op andere dingen richten zoals duurzaamheid, nieuwe technieken, circulariteit. Er is genoeg te doen!”

Stéphanie Van Gulijk, hoogleraar privaatrecht, Universiteit van Tilburg

Serge in bol.png

“150.000 woningen per jaar fossielvrij maken is technisch mogelijk maar moeilijk, duur en vaak lelijk. Maar wat een opportuniteit voor vormgevers en architecten!”

Serge De Gheldere, Klimaatzaak

Joachim in bol 600.png

”We moeten opdrachten benaderen als een maatschappelijke opgave en ons afvragen of de juiste vragen wel gesteld worden. We moeten stroomopwaarts gaan, de vraag zelf tegen het licht houden.”

Joachim Declerck, Architecture Workroom Brussels

bottom of page